Hà Nội tổ chức lập quy hoạch 20 phân khu tại các đô thị vệ tinh

Vào ngày 25/5/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND về việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, thành phố yêu cầu các bộ, ban, ngành có liên quan tập trung rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch được duyệt và khả năng phát triển; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố,…

Đồng thời, các bên liên quan cần đánh giá các vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện; phân tích , kiến nghi và đề xuất những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định 2410/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 thành lập Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố. Bên cạnh đó tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đơn vị tư vấn, phản biện trong quá trình triển khai… nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nửa đầu năm 2021, Hà Nội đã phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử bao gồm: Hoàn Kiếm (H1-1A, H1-1B, H1-1C), Ba Đình (H1-2), Đống Đa (H1-3), Hai Bà Trư H1-4 và tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng, quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tổ chức lập 20 quy hoạch phân khu tại 4 đô thị vệ tinh: 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Xuân Mai, 3 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên, 6 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn và 8 đồ án thuộc quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Thành phố cũng đã phê duyệt thêm 2 đồ án quy hoạch chi tiết (lập mới) với tổng diện tích 54,4ha và 1 đồ án điều chỉnh tổng thể với diện tích 23,7ha.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các đồ án như: Quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội tập trung; Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề dệt lụa Vạn Phúc và làng gốm Bát Tràng; tổ chức rà soát các quy hoạch phân khu đến kỳ rà soát, đặc biệt đối với các huyện có lộ trình lên quận…

Previous post (Clip) Sợ Trung Quốc ‘đoạt bữa trưa’, Tổng thống Biden mạnh tay chi 1,2 nghìn tỷ USD
Next post Sốt đất Quảng Nam, Đà Nẵng (KỲ II): “Nấc thang” mới thiết lập thị trường