Ông Nguyễn Đức Tài: Với bất kỳ DN nào, đi từ số 0 lên 1 rất quan trọng, nhưng từ số 1 lên 1.000 thì quá dễ, khi có lời rồi sẽ nỗ lực để hốt trọn thị phần!

Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, như thường lệ mối quan tâm đổ dồn về Bách Hoá Xanh – trọng tâm tăng trưởng được MWG xác định từ năm 2018.

Kết thúc quý đầu năm, Bách Hoá Xanh đóng góp hơn 19% tổng doanh thu MWG, tăng so với con số 15,3% cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ cửa hàng có EBITDA dương theo báo cáo mới nhất vào khoảng 85-90% trên tổng số cửa hàng, trong đó phần lớn số cửa hàng còn lại chưa hòa vốn EBITDA có thời gian hoạt động dưới 12 tháng.

Ông Nguyễn Đức Tài: Với bất kỳ DN nào, đi từ số 0 lên 1 rất quan trọng, nhưng từ số 1 lên 1.000 thì quá dễ, khi có lời rồi sẽ nỗ lực để hốt trọn thị phần! - Ảnh 1.

Previous post CEO Tập đoàn Trung Thuỷ lập startup game crypto, vừa huy động về gần 7 triệu USD
Next post “Móng vuốt của con rồng Việt Nam” đã sẵn sàng chinh phục kỷ nguyên mới ?