6 dự án tại Kon Tum được NĐT tự nguyện dừng dự án, trả lại hơn 114.000 m2 đất

Cụ thể, trong 6 dự án được nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án, có 3 dự án tại Khu Công nghiệp Hòa Bình với tổng diện tích đất 33.841 m2; tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có 3 dự án với tổng diện tích đất 80.794 m2.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho hay, trong năm 2021, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ phải thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ theo cam kết.

Theo đó, đối với các dự án dừng/tạm dừng hoạt động, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các chủ đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động trở lại.

Trường hợp không có khả năng tiếp tục triển khai thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Kon Tum hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, nộp lại quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế Kon Tum theo quy định liên quan Luật Đầu tư; và trả lại đất để Ban Quản lý Khu kinh tế Kon Tum giới thiệu cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn đầu tư xây dựng dự án mới nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí quỹ đất trong KKT, KCN.

Ngoài ra, trong năm 2021, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tumcũng đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Thanh tra việc quản lý sử dụng đất dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum của Công ty CP Tân Mai tại Khu công nghiệp Đăk Tô.

Đây là dự án lớn với quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nhưng bị chậm tiến độ nhiều năm, nhà đầu tư triển khai dự án không đúng cam kết.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum kết luận: “Đến nay, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã có kết luận thanh tra để tiến hành thu hồi đất, giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý sử dụng 100 ha đất tại Khu công nghiệp Đăk Tô theo quy định”.

Previous post Bỏ việc 1000 USD/giờ, tôi nhận ra: Hạnh phúc đến từ những điều bạn làm hàng ngày, chứ không phải số tiền trong tài khoản nhà băng
Next post Nhờ đối thủ gặp khó khăn, Samsung báo lãi kỷ lục