Cảng Sài Gòn (SGP): Quý 4 lãi 597 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UpCOM: SGP) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 377 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, giá vốn tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 173 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ Cảng Sài Gòn thu về 50 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 61% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính ghi âm 1,8 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết báo lãi tới 472 tỷ đồng, cao gấp 21 lần quý 4/2020.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí SGP lãi sau thuế 597 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần quý 4 năm ngoái. EPS đạt 2.761 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, SGP đạt 1.372 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 46% so với cùng kỳ, LNST đạt 893 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần năm 2020. EPS năm 2021 đạt 4.106 đồng.

Cảng Sài Gòn (SGP): Quý 4 lãi 597 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Bất động sản khu Tây Sài Gòn đang có gì?
Next post “Nữ nhi quốc” Dh Foods: Nỗi muộn phiền lớn nhất của CEO là nhiều nhân sự chưa lấy được chồng!