FPT Telecom lên phương án giảm vốn điều lệ bằng cách hủy cổ phiếu quỹ; mua lại toàn bộ cổ phần từ cổ đông ngoại

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) công bố nội dung tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/2 vừa qua. Nội dung lấy ý kiến về việc xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện tại và mua lại cổ phần từ cổ đông nước ngoài.

Giảm vốn hoặc bán lại cổ phiếu quỹ theo dạng ESOP

Theo báo cáo, đến ngày chốt danh sách cổ đông, FPT Telecom có 328.369.553 cổ phiếu đã phát hành, trong đó có 30.015 cổ phiếu quỹ. 

FPT đưa ra 2 phương án xử lý số cổ phiếu quỹ này. Trong đó phương án 1 là hủy cổ phiếu quỹ, đồng thời giảm vốn điều lệ về 3.283.395.380 đồng. 

Nếu phương án 1 không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, thì dùng phương án 2 – bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Giá bán theo giá thị trường.

Hiện trên thị trường cổ phiếu FOX giao dịch quanh mức 71.100 đồng/cổ phiếu. Nếu sử dụng phương án 2, bán cổ phiếu cho người lao động, tạm tính theo thị giá hiện tại FPT Telecom thu về khoảng 2,1 tỷ đồng. 

Về cổ phiếu quỹ, BCTC gần nhất quý 4/2021 ghi nhận FPT Telecom còn hơn 30.000 cổ phiếu quỹ, với giá trị ghi nhận hơn 300 triệu đồng.

Mua lại cổ phiếu từ cổ đông nước ngoài

Cùng với đó FPT Telecom cũng lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại toàn bộ số cổ phiếu FOX mà các cổ đông nước ngoài đang nắm giữ để làm cổ phiếu quỹ.

Số liệu ghi nhận, theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/2, các cổ đông nước ngoài đang nắm giữ 42.194 cổ phiếu FOX. Tạm tính theo thị giá hiện tại, nếu mua hết số cổ phiếu này, FPT Telecom chi khoảng 3 tỷ đồng.

Previous post VHG tiếp tục đổi tên, ghi nhận năm thua lỗ thứ 6 liên tiếp, tổng lỗ lũy kế lên đến 1.360 tỷ đồng
Next post Báo Mỹ: Những lợi thế của VinFast khi có tập đoàn mẹ kinh doanh từ bất động sản đến bán lẻ