Previous post Gia tộc Samsung tổng lực trả thuế thừa kế: Mẹ và hai em gái bán cổ phần, riêng ‘thái tử’ Lee Jae-yong trả bằng tiền mặt và bán nhà
Next post Ông Vũ Tuấn Anh làm Chủ tịch Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam