Tp.HCM: Đề xuất truy giá thật khi chuyển nhượng nhà đất làm căn cứ thu thuế

Mới đây, Cục Thuế Tp.HCM đã có tờ trình UBND thành phố để tham mưu về kế hoạch chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách trên địa bàn, trong đó đề xuất kế hoạch thu thuế một số lĩnh vực như: thương mại điện tử, thiết kế xây dựng, ngân hàng, y tế, BĐS….

Theo đó, ở lĩnh vực BĐS, Cục Thuế TP.HCM đề xuất một số biện pháp chống thất thoát qua quản lý công tác cho thuê, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân trong hoạt động quản lý đất đai và kinh doanh BĐS.

Cụ thể, cơ quan thuế sẽ rà soát các trường hợp kê khai thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với giao dịch chuyển nhượng BĐS trên địa bàn, qua đó làm căn cứ để đối chiếu các dữ liệu kê khai thuế đối với các giao dịch nhà đất trong cùng khu vực, địa bàn, quy mô, diện tích tương ứng. Việc làm này theo Cục Thuế Tp.HCM nhằm buộc người nộp thuế phải khai thuế đúng giá trị chuyển nhượng thực tế.

Cơ quan thuế cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng (Sở Tư pháp) để trao đổi thông tin liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng BĐS tại các tổ chức công chứng trên địa bàn. Ngoài ra, Cục Thuế Tp.HCM đề nghị cơ quan chức năng rà soát những trường hợp thuế đất để có chế độ thu đúng quy định.

Trong tờ trình, Cục Thuế TP.HCM cũng đề xuất biện pháp đẩy mạnh việc thu thuế với các chủ đầu tư nợ thuế. Đối với những trường hợp đã có quyết định giao đất của UBND thành phố nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải nhanh chóng xác định nghĩa vụ tài chính để thu tiền sử dụng đất. Những trường hợp mà Cục Thuế thành phố đã có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng doanh nghiệp chưa đóng tiền sử dụng đất sẽ được báo cáo UBND thành phố để có biện pháp xử lý.

Previous post “Nữ nhi quốc” Dh Foods: Nỗi muộn phiền lớn nhất của CEO là nhiều nhân sự chưa lấy được chồng!
Next post ACB tăng mạnh chi cho nhân viên trong 6 tháng đầu năm, lãi đột biến từ chứng khoán đầu tư