Chủ tịch Sacombank nói gì về tin đồn bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài?

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, lãnh đạo Sacombank đã cập nhật về việc xử lý số cổ phiếu STB mà VAMC đang quản lý (chiếm tới 32,5% vốn cổ phần ngân hàng). Được biết đây là sổ phần Sacombank do nhóm nhà đầu tư liên quan ông Trầm Bê ủy quyền cho VAMC.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, khoản cổ phiếu này sẽ được xử lý theo đề án tái cơ cấu, Thủ tướng cho phép thì sẽ đưa ra bán. Hiện Sacombank đang xin cơ chế để mua lại khoản này, trả lại trái phiếu đặc biệt rồi đưa về để bán đấu giá. Giá đấu khoảng 33.000 – 34.000 đồng/cp mới đủ để thu đủ vốn, lãi, lãi phạt, cao hơn giá trên thị trường rất nhiều (hiện thị giá STB quanh mức 21.000 đồng/cp). 

Đối với tin đồn Sacombank đang muốn bán số cổ phiếu trong phần 32,5% vốn nói trên cho nhà đầu tư nước ngoài, ông Dương Công Minh nhấn mạnh, việc bán được hay không vẫn phải chờ Chính phủ, Sacombank cùng với ngân hàng quản lý tài sản sẽ trình NHNN, hiện NHNN đang rà soát. “Số cổ phiếu chiếm 32% vốn tại VAMC chắc phải giải quyết trong năm 2022”, ông Minh nói. 

Ông cũng nhắc lại, Sacombank đang tái cơ cấu, mọi chuyện chỉ được giải quyết khi tái cơ cấu thành công. Khi tái cơ cấu thành công thì mới xử lý vấn đề khác như chia cổ tức, cổ đông chiến lược.

Trong khi đó, đại diện cổ đông lớn nhất của Sacombank là VAMC – ông Nguyễn Tiến Đông (Chủ tịch VAMC) cho biết, trong tổng số khoản nợ Sacombank còn tồn đọng mà VAMC quản lý mới chỉ xử lý được một nửa. Trong số còn lại có xấp xỉ 10.000 là cổ phiếu của ông Trầm Bê cần xử lý thì hiện đang trình Chính phủ, NHNN, và dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ có trả lời chính thức về hướng xử lý.

“Sau khi xử lý, ông chủ thực sự của số cổ phần trên sẽ xuất hiện, sẽ chăm lo cho Sacombank tương tự như ông Minh đang chăm lo cho Sacombank hiện nay. Số cổ phiếu của ông Trầm Bê được xử lý sẽ tốt cho Sacombank hơn so với hiện tại. Người ta sẽ đưa tiền tươi thóc thật vào để tái cơ cấu và chăm chút cho Sacombank”, ông Đông nói. 

Previous post New Zealand cân nhắc đề nghị người dân chia sẻ tiền cách ly Covid-19
Next post Dow Jones tăng gần 300 điểm, cùng S&P 500 chạm mức cao nhất mọi thời đại