ABBank phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu ESOP, giá 13.000 đồng/cp

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – mã chứng khoán ABB) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2021 của Ngân hàng (ESOP).

Cụ thể, ABBank sẽ phát hành 11.426.277 cổ phiếu ESOP với giá 13.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 2% vốn điều lệ theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Được quyền mua cổ phiếu ESOP là các cán bộ nhận viên (CBNV) của ABBnk đáp ứng tiêu chí về hiệu quả công việc và phụ thuộc vào vị trí công tác cùng thâm niên làm việc. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Hiện tại, ABBank cũng đang thực hiện đợt chào bán 114.262.271 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương tỷ lệ phát hành 20% vốn điều lệ.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP, ABBank tiếp tục triển khai chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35% (tính trên số vốn điều lệ mới sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP) từ nguồn vốn chủ sở hữu với số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ thêm gần 2.440 tỷ đồng. Kết thúc giai đoạn chia cổ phiếu thưởng, tổng số vốn điều lệ ABBank dự kiến sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tiếp theo, ABBank cũng dự kiến triển khai lộ trình niêm yết cổ phiếu sau khi hoàn tất toàn bộ các đợt chào bán, phát hành tăng vốn điều lệ này.

Số tiền thu được từ bán cổ phiếu ABBank sử dụng để đảm bảo nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời, bổ sung quy mô vốn hoạt động, phục vụ cho nhu cầu mở rộng kinh doanh theo kế hoạch chiến lược 5 năm 2021-2025 và triển khai thực hiện những sáng kiến chiến lược, trong đó có việc đầu tư phát triển công nghệ thông tin ứng dụng nền tảng số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT ABBank cho biết, việc phát hành cổ phiếu ESOP có ý nghĩa như một chính sách đãi ngộ để ghi nhận kết quả lao động, động viên nỗ lực đội ngũ CBNV, thông qua việc gắn liền lợi ích nhân viên và lợi ích ngân hàng. Đây cũng là nguồn huy động vốn bổ sung để Ngân hàng thực hiện mục tiêu tăng quy mô vốn hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong tương lai và đảm bảo tuân thủ mức đủ vốn theo quy định.

Previous post Siết ngân hàng ‘chơi’ trái phiếu doanh nghiệp
Next post Công ty Tư vấn Trường Thiên Phát và Cung Ứng Nhân Đức Phát – Chuyên cung ứng và cho thuê lại lao động thời vụ – giới thiệu việc làm – Cung cấp lao động