Hạn chót để SHB phát hành cổ phiếu là 27/4

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB) đến 27/4. Trong thời gian gia hạn, ngân hàng phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu.

Đầu tháng 1, SHB được chấp thuận chào bán tổng số 552,2 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 5.522 tỷ đồng theo mệnh giá, gồm 251,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và phát hành 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vừa qua, ngân hàng đã hoàn tất phát hành hơn 251 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Trong đợt thứ 2, SHB được cổ đông thông qua phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1.

Phiên 1/4, cổ phiếu SHB có giá 12.700 đồng/cp, tăng 137% so với đầu năm và từng lập đỉnh ở giá 12.900 đồng/cp, cao nhất trong gần 10 năm.

Mục đích tăng vốn của SHB là đạt chuẩn Basel II vào năm 2020, đẩy mạnh việc đầu tư vào công nghệ thông tin cũng như nâng cao tiềm lực tài chính để mở rộng quy mô cho vay của ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của SHB từ hơn 12.036 tỷ đồng lên gần 15.044 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phương án này cũng được cổ đông SHB thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của ngân hàng.

Previous post Dự án cao thứ 3 Hà Nội Tây Hồ Tây Landmark 55 về tay Taseco Group
Next post Treo tranh cho sang nhưng nhất quyết đừng treo ở 3 vị trí, phá hỏng phong thủy, tài lộc vận may hay sức khỏe gia đình đều chịu ảnh hưởng