Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 22/11 đến 26/11/2021

Tuần mới từ 22/11 đến 26/11/2021 có 18 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm.

Ngày 22/11/2021: ITC, T12, EMG

CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (ITC) phát hành 7,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 79 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi (T12) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1%. Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTCP Thiết bị phụ tùng Cơ điện (EMG): Ngày 23/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2021.

Ngày 23/11/2021: TNA, TVW, HCT

Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã chứng khoán TNA) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu ESOP. Trong đó phát hành 3,93 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10:1. Đồng thời phát hành 3,93 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1 và phát hành gần 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá phát hành không có.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 TNA đạt gần 5.233 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh 67,8%, xuống mức 42,9 tỷ đồng. Còn tháng đầu năm 2021, doanh thu XNK Thiên Nam đạt hơn 4.048 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 10,% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí tăng cao nên lợi nhuận trước thuế giảm 46% so với cùng kỳ, đạt hơn tỷ đồng.

CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 29/12/2021.

CTCP Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Ngày 24/11/2021: NLG, DAR, TCT

Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng và chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền. Trong đó chi gần 214 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 6,19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 619 đồng. Thời gian thanh toán 29/12/2021.

Cùng với đó Nam Long cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 23,91 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 6,926%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 239 tỷ đồng. Ngoài ra Nam Long cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3,616%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 125 tỷ đồng.

Như vậy đợt này Nam Long sẽ phát hành tổng cộng khoảng 36,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng và chi gần 214 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Nam Long đạt 2.217 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với năm trước đó. Nhờ khoản doanh thu tài chính gần 730 tỷ đồng, nên lợi nhuận dù chi phí tăng cao, Nam Long vẫn còn lãi sau thuế 850 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ. Còn 9 tháng đầu năm 2021 đạt doanh thu thuần đạt 787 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ. LNST đạt 709 tỷ đồng cao gấp 3,4 lần cùng kỳ.

CTCP Xe lửa Dĩ An (DAR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/11/2021.

Ngày 25/11/2021: ANV, SPC, CLC, KCE, TBR, TLP, DWS, TL4

CTCP Nam Việt (ANV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

CTCP Cát Lợi (CLC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa (KCE) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/12/2021.

Tổng công ty thương mại XNK Thanh Lễ (TLP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,37%. Thời gian thanh toán 14/12/2021.

CTCP Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toan 10/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nhân sự.

Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP (TL4) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 9/12/2021.

Ngày 26/11/2021: HTV

CTCP Logistics Vicem (HTV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/12/2021.

Previous post “Giá Bitcoin có thể lên 300.000 USD, sau đó vỡ bong bóng”
Next post Thị trường bất động sản Tp.HCM đang giảm tốc?