Review ETF tháng 3: Bán loạt cổ phiếu lớn chi ngàn tỷ mua vào VND, NLG, FTS, DXG, SZC, HUT

Yuanta Việt Nam vừa đưa ra dự báo chỉ số MVIS Vietnam Index (chỉ số cơ sở của VanEck Market Vector Vietnam ETF) sẽ không loại cổ phiếu nào và thêm mới FTS, HUT, SZC, DXG trong kỳ cơ cấu tháng 3.

Theo dự báo này, Van Eck Market Vector Vietnam ETF sẽ giảm sở hữu các mã cổ phiếu hiện hữu để mua vào 1,8 triệu cổ phiếu FTS tương ứng 106 tỷ đồng, chiếm 0,84% tài sàn quỹ; mua vào 2,2 triệu cổ phiếu DXG tương ứng 87 tỷ đồng; mua 3,3 triệu cổ phiếu HUT tương ứng 83,4 tỷ đồng; mua vào 930.000 cổ phiếu SZC, tương ứng 72 tỷ đồng. 

Với FTSE Vietnam Index (chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF), Yuanta dự báo chỉ số sẽ loại APH vì vốn hoá thị trường thấp hơn 0,5% giá trị vốn hoá thị trường của FPTS Vietnam Index, trong khi thêm mới VND và NLG.

Với dự báo này, FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào 7,66 triệu cổ phiếu VND, tương ứng 575 tỷ đồng, chiếm 6,57% giá trị danh mục quỹ; mua vào 4,8 triệu cổ phiếu NLG tương ứng 267 tỷ đồng, chiếm 3,06% tài sản quỹ. 

Theo Yuanta Việt Nam dự báo, hai quỹ sẽ bán ra lượng lớn các cổ phiếu có trong danh mục hiện tại để cơ cấu vào các mã mới như sau: 

Review ETF tháng 3: Bán loạt cổ phiếu lớn chi ngàn tỷ mua vào VND, NLG, FTS, DXG, SZC, HUT - Ảnh 1.

Previous post Khách hàng mua xe đắt tiền hơn vì đại dịch Covid-19: Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục sau khi nghe CEO Rolls-Royce lý giải
Next post Những giá trị cốt lõi tạo nên sức hút của Century City