Thị giá 2x, nhiều lãnh đạo đồng loạt đăng ký bán quyền mua cổ phiếu C4G giá 10.000 đồng/cp

Theo thông tin công bố mới đây, nhiều lãnh đạo tại CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã C4G) đồng loạt đăng ký bán quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm.

Cụ thể, bà Trần Thị Thu Hà – Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 1,24 triệu quyền mua, giảm quyền mua cổ phiếu xuống còn 25 nghìn đơn vị. Giao dịch dự kiến thục hiện từ 17/2 đến 21/2.

Tương tự, ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng ký bán 405.000 quyền mua cổ phiếu để giảm về 150 quyền mua cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 21/2.

Bà Đào Thị Thanh Mai, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cũng đồng thời đăng ký bán toàn bộ 13.424 quyền mua cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 21/2.

Trước đó, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận thêm quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền từ 7/2 đến 21/2.

Thị giá 2x, nhiều lãnh đạo đồng loạt đăng ký bán quyền mua cổ phiếu C4G giá 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.

Previous post Nhóm công ty nhà TNG Holdings muốn làm dự án 750 tỷ tại Huế
Next post SATRA sẽ thoái 100% vốn tại 2 ngân hàng và 17 công ty